3 תשובות
18, במקרים חריגים מקבלים גם 17- 17 וחצי אם הבן אדם נראה מרשים