4 תשובות
נכול למדידות משנה שעברה, 6.86 מיליארד. 9 מיליארד זה האוכלוסיה שצפוייה להיות בעתיד...
אוכלוסיית העולם (The world population )
היא סך כל בני האדם שחיים בכדור הארץ בזמן נתון.

נכון להערכת הלשכה הסטטיסטית של האומות המאוחדות לשנת 2010,
אוכלוסיה זו מונה כ-6.86 מיליארדי בני אדם.
מספר זה מתאים לתחזיות קיימות בדבר גודלה של אוכלוסיית העולם והוא ממשיך לגדול בשיעור שלא היה כמותו לפני המאה ה-20.
שואל השאלה:
דאמטט מי מוחק לי דברים כול הזמן?!
אנונימי
כרגע 7 מיליארד+, אבל שוב, המספר משתנה, כי שנייה מתים ונולדים עוד אנשים.