3 תשובות
לחבר שלי לקח שעתיים וחצי.
בין שעתיים לשלוש!
שעתיים...