3 תשובות
באוגוסוט כלומר בחודש הזה ממש לקראת אמצע החופש.
בשמיני באוגוסט:)
שואל השאלה:
תודה רבה!