3 תשובות
אי אפשר ><
לא ניתן למחוק משתמש בסטיפס \:
אי אפשר, אבל אפשר להתנתק ולא להתחבר.