תשובה אחת
הרמה של החומר, ושלוש יחידות לא מקבלים ניקוד בונוס וארבע וחמש כן