3 תשובות
מין סוג של "קשרים" שמעבירים מסרים מן המצביא, יהושוע, לעם ישראל כולו.
רשות מבצעת!
ישראל
להכין את העם למעבר הירדן. אוכל, בגדים וכו'