2 תשובות
מאה ומשהו שקל מה שאמרו לי..
מאה ומשהו שקל מה שאמרו לי..