4 תשובות
כן בהחלט, יש לה אותם תנאים.
כן, שירות לאומי זה במקום הצבא, למרות שבדרך כלל דתיות, דתיים וערבים עושים את השירות הלאומי... אני לא בטוח עם כל אחד יכול.

יש לעומת זאת שנת שירות, שזאת שנה של שירות לאומי שכל אחד זכאי לעשות אם הוא רוצה, וזה פשוט דוחה את הצבא בשנה אחת, ואז שנה לאחר מכן יש שירות סדיר, רגיל ומלא
חד משמעית לא! היא אומנם מקבלת זכויות כמו בצבא לא נחשבת משתמטת אבל לא יכולה לעבוד בתור מאבטחת סתם דוגמא או שיש מקומות עבודה שמחייבים שירות צבאי ולא מחשבים את השירות הלאומי בזה
לא. אבל זה כן נחשב תרומה למדינה ולקהילה.