2 תשובות
כן, אך יש לדווח למעסה על כך שאת בהריון
רפאל רוזנסקי מומחה סטיפס
רצוי לא בשליש הראשון של ההריון,ולאחר מכן מסג' עדין ולא מאד עמוק, אלא יותר שחרור במקומות שצריך. כמוון , כפי שנאמר יש לדווח למטפל על ההריון ועל כל מיחוש חריג.
אוסי