2 תשובות
5 אנשים כולל הנהג או כפי שמופיע ומצויין ברשיון הרכב
לפי כמות החגורות הקיימות ברכב
גלעד