3 תשובות
מטען כן אם את מתכוונת גם לדברים הקטנים אז גם מדבקות ודפים של הסבר
יו אס בי, הדבר הזה שמחברים לחשמל ואליו מחברים את היו אס בי, ואוזניות