4 תשובות
עם מקדחה, תעזרי או באבא שלך או באיש מקצוע.
שואל השאלה:
ברור שעם מקדחה ולא עם האצבע, באמת, אבל איך לדעת מה המרכז של המגירה?
VT
רוב הסיכויים שלאבא שלך יש מטר מדידה כאילו כזה:http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9E%D7%98%D7%A8+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94&um=1&hl=iw&sa=X&tbm=isch&tbnid=_Fh39Bl-rpw9TM:&imgrefurl=http://www.stvi.co.il/web/3036/nsf/ProLookup.taf%3F_function%3Ddetails%26_ID%3D3796%26DD%3D%25EE%25FA%25F0%25E5%25FA%2520%25EC%25F2%25E5%25E1%25E3%25E9%25ED-%25EE%25FA%25F0%25E5%25FA%2520%25EC%25F2%25F1%25F7%25E9%25ED%26_UserReference%3D195035412ECA059848FC63D1&docid=9y2HbdICjRAuUM&imgurl=http://www.stvi.co.il/web/3036/nsf/Common/Image/Product/pic-M/3796ImageFile.jpg&w=400&h=300&ei=y5KdTvfNLqnN4QSel-S0CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=392&vpy=151&dur=1730&hovh=194&hovw=259&tx=142&ty=87&sig=116699393226935193832&page=1&tbnh=135&tbnw=231&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1024&bih=643


והוא יעזור לך לבדוק אורך ותסמני עם לורד בדיוק באמצע ושם שיקדח
תקחי מחדד ותסמני זה בערך החור הנכון ואז תקדחי אם לא תקחי משהו יותר גדול