תשובה אחת
גדול (?) איך אנחנו יכולים להסביר לך ולתת רעיונות? דובי זה דובי... תקני בגדלים שונים..