4 תשובות
בני ברק, 100 שערים..
אנונימי
באשקלון ישלך את Twenty-seven וגולדה
במלא מקומות, תלכי לקניון פתח תקווה אפילו או לעזריאלי
אנונימית
בגולדה (: