תשובה אחת
מהגיל שבו אתה מפסיק לצפות לתשובות נורמאליות ולא ציניות בסטיפס ^.^
ציניות זה אני