5 תשובות
קיבלתי דו"ח גם ב-2 בלילה.
שש
בשיחה עם פקח חניה, נאמר לנו לציטוט שמכניסת השבת ועד יציאת השבת אין אכיפה על חניה בכחול לבן (מדובר רק על כחול-לבן!)
מערכת סטיפס
לגופו של עניין ו"לא לציטוט" אין צורך
לשים כרטיס חניה בתל אביב ביום שישי
החל משעה 14:00 ועד צאת השבת
אלמוני
מתוך אתר עיריית תל אביב:

האם מותר לי לחנות ליד אבן שפת מדרכה צבועה כחול לבן ללא הצמדת כרטיס חניה?

אבן השפה, המסומנת כחול לבן, הינה תמרור, שמשמעו חובת תשלום אגרת חניה. לפיכך, יש להצמיד כרטיס חניה / איזי פארק לפרק זמן חנייתך במקום. יחד עם זאת, אם הוצב תמרור בתחילת הרחוב יש לנהוג עפ"י הוראותיו. אם במקום לא מוצב תמרור, חלה החובה לשלם אגרת חניה בימי חול, החל מהשעה 09:00 ועד השעה 19:00, וביום ו' וערבי חג החל מהשעה 09:00 ועד השעה 13:00. ברצוננו להדגיש שאם מוצב תמרור בתחילת הרחוב יש לקרוא את תוכנו ולפעול על פי ההנחיות בתמרור גם אם הן שונות מהזמנים המצוינים לעיל.
באבא גנוש
הלינק הנ"ל לאתר עיריית תל אביב כבר לא עובד. מן הסתם הפרטים הנ"ל הוסרו מהאתר במטרה לבלבל עוד את הנזקקים לחניה בתל-אביב, ולהעשיר את קופת העירייה.
איתן