תשובה אחת
את לוקחת את הפוני אם ישלך או חלק מהשיער לצד /למעלה ותופסת את זה עם סיכה (;