תשובה אחת
לא יודעת אם סלנג,
אבל אני משתמשת המון ב-וואלק אתה