2 תשובות
חקלאותו פרנסה וגידולים חקלאיים שקשה לגדל באיזור שכזה
מקום מגורים -בניית בתים על ההרים ועל סלעים- לא נוח ויעיל במיוחד
כמה שיקולים וסיבות אפשריות, קבל חלק מהם...

1. תחבורתית= המקום הנידח על פסגת ההר לא מתוקשר ונגיש לעולם הגדול ההוא, העיר ושאר חלקי המדינה.

2. פיסית= המגורים בכזה מקום גבוה מעייפים את האדם, אגב גם ביהדות אמרו על עיר שיש בה עליות ומורדות שזה גורם לקיצור חיים.

3. מוראלית= האדם רחוק ממוקדים חברתיים ומשיגרת החיים הנורמטיבים זה ממש קשה עבורו ככלל לגור על צלע הר מזכיר את האדם הקדמון הפרימטיבי שיוצא מן המערה עם נבוט וקרדום וכל כולו משדר כבדות והשראה לא טובה של איש קשה יום.

4. כלכלית= נורא קשה להתנהל כלכלית בהרים זהו מקום לא מומלץ לגידול בקר או צאן או אפילו תבואה.

5. מטאורולוגית= תנאי מזג האוויר למעלה לא פשוטים ולא נוחים (קר שם יותר וחם שם יותר).
באותו הנושא: