תשובה אחת
תנקי את האיזור עם מגבונים את שניהם.
ואז תהני לך.