3 תשובות
הסופרנוס.
זה גם היווה השראה לבורר.
פצועים בראש
חסמ"בה דור 3
באותו הנושא: