8 תשובות
שטויות
ממש לא נכון
אתה צריך דווקא לצום
שטויות!! דווקא ביגלל זה עדיף. לצום!
לא. זה מנהג ולתימנים מותר לאכול אז אתה בסדר:)
זה ממש לא נכון, תאמין לי אני חבדניקית
זה נקרא שטויות במיץ בשר עם עגבניות