תשובה אחת
חחח הגדרות-פרטיות-מחיקת היסטורית דפדפן, פ