5 תשובות
באיזה ארץ?
בישראל קוראים לזה שקלים:)
שקלים
קוראים לכסף שקל חדש
קוראים לכסף שקלים חדשים (:
היום המטבע בישראל נקרא שקלים חדשים. לפניו היו פשוט שקלים. עקב אינפלציה דוהרת בזמנו, הוחלפו השקלים בשקלים חדשים. כל 1000! שקלים ישנים הוחלפו ב-1 ש"ח.