תשובה אחת
לבוא אליהם, לומר: היי קוראים לי ----, איך קוראים לך? וככה לזרום בשיחה...