2 תשובות
10 דקות ככה (עד 10 דקות )
ואז הצבע עור חוזר לך לנורמלי (:
בערך 4-2 דקות