תשובה אחת
פתוח רגיל כי תשעה באב יום חול לכן חכמים מתירים לעבוד