7 תשובות
ב 5 בערבית באנגלית העברית ובספרדית ובפורטוגזית
שבע. עברית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, רוסית, צרפתית, ערבית
עברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, ערבית
2, עברית ואנגלית.
אנגלית, ערבית, צרפתית, ספרדית, רוסית, איטלקית, גרמנית, עברית.
8 שפות.

9 שפות - עברית, אנגלית, ערבית, הונגרית, גרמנית, רוסית, צרפתית, איטלקית וספרדית.
10 שפות, עברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית, איטלקית, ערבית, טורקית, רוסית, פינית