3 תשובות
השכן מבצע בניה על "רכוש משותף" - ישנה אפשרות לדרוש ממנו להרוס את הבניה או להרוס בעצמכם.

ישנה גם אפשרות להוצאת צווי מניעה על גרימת נזקים לרכוש שלכם.

כל הדברים הללו מחייבים התייעצות פרטנית עם עורך דין, שבו יקבל ממכם נתונים מדוייקים יותר על הבניה הקיימת, הבניה העתידית, זכויות בניה, בעלויות על רכוש וכו'.

לכן, גש לעורך דין להתייעצות פרטנית, ולבחינת דרכי פעולה.

קח בחשבון כי לא מדובר בהליכים זולים.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
שלום נדב

אם הגדר "משותפת" דהיינו עלויות הגדר חולקו בין הצדדים - שלך ושל השכן, אזי אין מניעה שהשכן יבצע ריתוך/חיבור לגדר.

מאידך, הרמת גדר לגובה של 1.80 מ', מחייבת בדיקה של ת.ב.ע., המפרטת אם אכן מותר להרים גדר לגובה שכזה, ובהתאם לכך לנהוג.

אם לא מצויין ב- ת.ב.ע. התייחסות לגובה הגדר/חומה, וקיימת בפועל כיום חומה/גדר בגובה מסויים, אזי קיים סיכוי (תלוי בחוות הדעת ובשופט)שתוכל למנוע מהשכן מ- "לבצע זממו"...
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
העילה המשפטית הטובה ביותר והישירה ביותר שלך היא נזיקית.

זהו הסעיף בחוק בפק' הנזיקין שכותרתו "הפרעה לאור שמש":
"אדם עושה עוולה אם הוא מונע, על ידי חסימה או בדרך אחרת, מבעל-מקרקעין או מן התופש אותם ליהנות מכמות סבירה של אור- שמש, בהתחשב עם מקומם וטיבם של המקרקעין, לאחר שהבעל או התופש או מי שקדמו להם בזכויות אלו נהנו ברציפות מאור זה - שלא לפי תנאי חוזה או הסכם - לפחות חמש-עשרה שנים שקדמו בתכוף לחסימה או למניעה."
נקבע בזמנו בפסיקה שכוונת הסעיף היא למניעת כמות סבירה של אור שמש, ולא של חום השמש או של חום השמש המוקרן על-ידי קרני השמש. (ע"א 76 / 115 גונוויג נ' פינץ, פ"ד לז (2) 124, עמוד 129).

על סמך סעיף זה ניתן לדרוש הסרת המפגע וכן פיצויים כספיים.
סעיף אחר שעשוי להיות רלבנטי לקוח מחוק המקרקעין (לא בפרק בתים משותפים). מדובר בס' 17 - תביעה למניעת הפרעה:
"המחזיק במקרקעין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין ושיסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה כזאת."
עו"ד עפר שחל מומחה סטיפס