2 תשובות
תפרסמי בעיתונים או באינטרנט.
היא צודקת - אסור לתלות מודעות. (הרבה לא יודעים את זה).
כן למה לא? וקונג פו למה אבור לתלות מודעות?!