תשובה אחת
בבקשה..

שפה נמוכה= של המעמד הפשוט והזול האחרון שבעם, ללא כללי עברית תקינים או חסרת עניין או כבוד ונימוס.

שפה בינונית= סטנדרטית ורגילה לא גבוהה ולא זולה מידי, משהו לא ברור עם עליות ומורדות לפה ולשם מאפיינת אנשים ממוצעים בסקטורים העממיים.

שפה גבוהה= שפה עברית תקנית המאפיינת אינטליגנטיים ושוחרי דקדוק וספרות.