4 תשובות
מה זאת אומרת
אש מכבים כבאים, אהבה מכבים קנאים
הקנאה אוכלת בפנים, בגלל זה אין לך לב:X

בשביל לשרוף אהבה צריך קינאה, בשביל לבנות אהבה צריך אותי ואותך.

כ"כ בא לילצעוק שאני מאושרת אבל שש.. שלא נעיר את הקנאים (-;
קנאים קנאים בואו הביתה-לא רוצים, קנאים קנאים בואו לאכול-לא רוצים, קנאים קנאים בואו לסכסך-טוב אנחנו באים (-;