2 תשובות
ספטמבר נראה לי
בדיוק מה שאני רוצה לשאול
אולי תאהב גם את: