4 תשובות
בגרמניה יש שעה אחת אחרי ישראל.
לדוגמא השעה אצלנו 12:00, אצלהם 13:00.
מקווה שעזרתי!
עכשיו-21:53
שם-20:53
^_^ ובדקתי אז זה בטוח...
שעה אחת.
כשיש שעון חורף זה אותה שעה
בגרמניה יש שעה אחת פחות ישראל