תשובה אחת
הי
חול קריסטל נחשב הכי טוב. לשים את כל השקית.
כל יום להוציא את הצואה. וכל שבוע, לרוקן את החול לשקית אשפה, לרחוץ את הארגז
במים וסבון, לייבש ולשים שקית קריסטל חדשה. כדאי לשים את הארגז במרפסת.
ולא טוב לשים לידו, אוכל ומים של החתול.
בברכת מיאו☺☺