תשובה אחת
הי
יש לקנות גליל נייר דביק עם ידית (דומה למברשת שיער ), הוא מיועד להורדת שיער
של חתולים מהבגד. נתן להשגה בחנויות למזון חיות, או בסופרים למיניהם. ☺☺