תשובה אחת
זה לא 'חור' זה צלקת.. ולא נראלי..
אם זה עם מוגלה זה בסדר לפוצץ, אבל אחר כך לא לגעת בזה או לקלף-כי זה מה שעושה צלקת.