תשובה אחת
שואל השאלה:
הקישור של הטלפון: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=789318