תשובה אחת
אין חיבור כזה בטלויזיה אבל אתה יכול לחבר למגבר או לDVD
שבדרך כלל קוראים את הפורמט שצינת.
בהצלחה
באותו הנושא: