4 תשובות
תל אביב השלום או ההגנה
שואל השאלה:
איזה מהם?_.
אם זכור לי תל אביב השלום יוצא הכי הכי קרוב לעזריאלי
תחנת רכבת השלום.