תשובה אחת
מאחר ולא הסברת מה המקרה אנסה לנחש.

אם את עובדת ב 2 עבודות, אחת עיקרית ואחת משנית,
אחת מהעבודות נקראת הכנסה נוספת וחייבת במס (לא משנה הסכום) של 46% ומעלה.

כדל לא להיקלע לצרות פועלים כדלהלן (אל תסמכו על המעבידים אלא על עצמכם בלבד).

לקחת את העתקי טפס 101 מהמעבידים, להגיע לפקיד השומה. למלא טופס 116 ובו יקבע הפקיד את המס שצריך לשלם עבור 2 המשכורות ביחד בהתאם למדרגות המס.
הפקיד ימסור 3 עותקים של טופס תאום-המס. 1, למעביד א. 1. למעביד ב. 1 לעובד.

קח את הטפסים ידני, אל תסמוך על המערכות ותעביר למעסיקים.

בהיותך אצל הפקיד אתה יכול לתאם עמו איזה מעביד יוריד את המס ואצל איזה מעביד תחשב לך הכנסתך (לצורך המס) כאילו זו הכנסתך היחידה.

אם לא ברור משהו אשמח לסייע.
בֶּבֶּר מומחה סטיפס
באותו הנושא: