תשובה אחת
גנגסטרס
בסטיס
לא חסר חח יש מלא. זה פשוט צריך להתאים לאנשים שבקבוצה איזשהי בדיחה םנימית זה הכיטוב!