תשובה אחת
שאלתי את זה לפני 10 דקות וומישהו ענה לי שהוא קנה ב1600