תשובה אחת
בטח, גם לי יש כאלה.. רק בלי אבקת כביסה רק מרכך! האבקה מכתימה את הנעל