2 תשובות
ככל הידוע לי כן.
שואל השאלה:
ומאיזה ממוצע זה מבר?
אנונימית (שואלת השאלה)