4 תשובות
15 שעה בערך
מה פתאום לפחות 25 דקות
זה לכול 45 דקות לא 20 ולא 40 אלא 45 דקות
חצי שעה בערך.
רוקיסט מומחה סטיפס