תשובה אחת
הולכים לשולחן העבודה,
תמלא את כל הריבוע במקלות,
ותוריד את השורה העליונה,
והנה לך גדר ;)