תשובה אחת
תשובה של ai

בשריפה מלאה של פולרן (c60), התוצר היחיד יהיה **פחמן דו-חמצני (co2)**.

הסיבה לכך היא שפולרן מורכב אך ורק מאטומי פחמן, וכאשר הוא נשרף, הוא מגיב עם חמצן באוויר ויוצר פחמן דו-חמצני ומים.

**המשוואה הכימית המאוזנת עבור שריפה מלאה של פולרן היא:**

**c60 + 64o2 60co2 + 30h2o**

**הסבר:**

* בצד שמאל של המשוואה, אנו רואים מולקולת פולרן אחת (c60) ו-64 מולקולות חמצן (o2).
* בצד ימין של המשוואה, אנו רואים 60 מולקולות פחמן דו-חמצני (co2) ו-30 מולקולות מים (h2o).
* יחסים אלה מבטיחים שכל אטומי הפחמן בפולרן יהיו מחומצנים לגמרי לפחמן דו-חמצני, וכל אטומי החמצן בחמצן יהיו מחוברים לאטומי מימן ליצירת מים.

**חשוב לציין:**

* שריפה של פולרן היא תגובה אקסותרמית, כלומר היא משחררת אנרגיה בצורת חום ואור.
* פולרן הוא דלק יעיל מאוד, ויכול לשמש לייצור אנרגיה.
* עם זאת, חשוב לציין שפולרן הוא חומר רעיל ויכול לגרום לנזק בריאותי אם הוא נשאף.

**מקורות נוספים:**

* [https://en.wikipedia.org/wiki/fullerene](https://en.wikipedia.org/wiki/fullerene)
* [https://chem.libretexts.org/courses/palomar_college/pc%3a_chem100_-_fundamentals_of_chemistry/11%3a_redox_reactions/11.7%3a_combustion_reactions](https://chem.libretexts.org/courses/palomar_college/pc%3a_chem100_-_fundamentals_of_chemistry/11%3a_redox_reactions/11.7%3a_combustion_reactions)