3 תשובות
אנחנו נראים לך רופאים חיים שלי?
שואל השאלה:
אולי מישהו השתמש במשהו שעוזר טוב.
אנונימית
עדיף ללכת לכירוג שיגיד לך בדיוק מה
אבל את יכולה לשים נר או משחה או גם וגם
אנונימי